Red SOS Terms Of Service

Information we collect

Here is an explanation of the types of information we collect when you use our services:

·       Personal information: We collect the information you choose to share with us when setting up a new account. This type of information includes your name, phone number.

·       Device information: We collect device-specific information, such as the hardware model and the version of Red SOS you are using on your phone to provide you better support.

How we use information

We are passionate about creating engaging and customized experiences for people. We use all of the information we have to help us provide and support our Services. Here’s how:

·       Develop, operate, improve, deliver, maintain, and protect our products and services.

·       Communicate with you about our Services and let you know about our policies and terms. We also use your information to respond to you when you contact us.

·       Enhance the safety and security of our products and services.

·       Verify your identity and prevent fraud or other unauthorized or illegal activity.

·       Enforce our Terms of Service and other usage policies.

How we share information

We handle your data securely by transmission over http. The information we collect is not shared to any third parties.

 


 

Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Sử Dụng (“Thỏa Thuận”) trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng “RED SOS” (“Ứng Dụng”) (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, các file và các tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ do Công Ty Cổ Phần giải pháp và công nghệ bền vững GreenLight (“GREENLIGHT SUSTAINABLE ,.JSC”) cung cấp để kết nối đến Ứng Dụng. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

 

1. Cập nhật:

Thỏa Thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi GREENLIGHT SUSTAINABLE ,.JSC, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website http://capcuudo.vn.com/dieukhoan/. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng Dụng hoặc vào website trên đây để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.

 

2. Giới Thiệu Về Ứng Dụng

Red SOS là ứng dụng dành cho các bác sĩ trực Cấp cứu đỏ, khi bệnh viện khởi động tình huống Cấp cứu đỏ Ứng dụng hiển thị cảnh báo tới bác sĩ thông tin: Khoa kích hoạt Cấp cứu đỏ. Người dùng có thể tra cứu lịch trực Cấp cứu đỏ và lịch sử Cấp cứu đỏ đã được kích hoạt tới Người dùng. Ứng dụng hỗ trợ tất cả các nền tảng IOS.

 

3. Quyền Sở Hữu Ứng Dụng

Ứng Dụng này được phát triển và sở hữu bởi GREENLIGHT SUSTAINABLE ,.JSC, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng Dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi GREENLIGHT SUSTAINABLE ,.JSC và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của GREENLIGHT SUSTAINABLE ,.JSC.

 

4. Tài Khoản

Để sử dụng Ứng Dụng bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của GREENLIGHT SUSTAINABLE ,.JSC, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

 

5. Tài Khoản

Bạn có quyền sử dụng Ứng Dụng và các tiện ích khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của GREENLIGHT SUSTAINABLE ,.JSC.

 

6. Xử Lý Vi Phạm

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, GREENLIGHT SUSTAINABLE ,.JSC có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, GREENLIGHT SUSTAINABLE ,.JSC và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

 

7. Quyền Truy Cập và Thu Thập Thông Tin

(a) Khi sử dụng Ứng Dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn: (1) Ghi dữ liệu của Ứng Dụng lên thẻ nhớ, (2) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn, (3) Khởi động ứng dụng ngay sau khi thiết bị được bật lên, (4) Hiển thị khi khóa màn hình. Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với GREENLIGHT SUSTAINABLE ,.JSC về việc truy cập này.

(b) Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn

 

8. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin

GREENLIGHT SUSTAINABLE ,.JSC sử dụng các phương thức truyền tin và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của bạn. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho GREENLIGHT SUSTAINABLE ,.JSC hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

9. Phí Và Các Khoản Thu

GREENLIGHT SUSTAINABLE ,.JSC cam kết không thu bất cứ khoản phí nào từ người dùng cho các dịch vụ cơ bản mà hiện tại chúng tôi đang cung cấp.

 

10. Quảng cáo và các nội dung thương mại được phân phối bởi Red SOS

Khi sử dụng Ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin không định danh của bạn nhằm cung cấp các nội dung quảng cáo đúng đối tượng.

 

11. Liên Lạc Với Chúng Tôi

- Địa chỉ email mailto:greenlight.com.vn@gmail.com; hoặc

- Công Ty Cổ Phần giải pháp và công nghệ bền vững GreenLight (GREENLIGHT SUSTAINABLE ,.JSC): Số 23A, ngách 78, ngõ 250 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

 Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.